{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مدیر برنامه‌های راننده اسبق فرمول یک اطلاعاتی را در مورد شوماخر فاش شد.


عکس: راز فاش نشدن شرایط شوماخر بعد از ۵ سال

میشائیل شوماخر قهرمان پر افتخار فرمول یک 5سال پیش در حادثه سقوط در اسکی به کما فرو رفت و مدت‌ها ست بر اساس سیاست خانواده و مدیر برنامه‌هایش خبری از وی در رسانه منتشر نشد.

سابینا کیهم مدیر برنامه‌های شوماخر در آخرین اظهار نظر در این ودر پس از مدت‌ها سکوت خود را شکست و گفت: پیش از حادثه اسکی شوماخر یک روز من را خواست و گفت،قصد دارم برای سال آینده از حضور در رسانه‌ها به طور کامل پرهیز کنم.می‌خواهم از چشم‌ها دور شوم و لزومی ندارد شما هم با من تماس بگیرد و حتما این کار را انجام خواهم داد.

راز فاش نشدن شرایط شوماخر بعد از ۵ سال

وی ادامه داد: نمی دانم به چه منظور این حرف‌ها زد چرا که در سوئیس شوماخر را به مانند یک اسطوره قبول دارند و همواره اینگونه خواهد ماند. من از صحبت‌های وی اینگونه استنباطم کردم و به همین دلیل است که من هنوز در تلاش برای محافظت از خواسته های او هستم و اجازه نمی دهم جزئیاتی در مورد شرایط و تحولات فاش شود.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها