{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بسیاری نورا رو تنها دختر علی دایی میدانند،اما در واقع علی دایی در گذشته یکبار ازدواج کرده و از همسر سابق خود دختری بنام دنیز دارد

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها