{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

علیرضا نیکبخت با انتشار این عکس نوشت:

توصیه فلسفی علیرضا نیکبخت+عکس
بیشتر بخوانید
به گزارش پندار آنلاین:

زندگی، #زندگی است... حقیقتِ زندگی،نه مادی است ونه معنوی.

طرفدار هرکدام که باشی به خطا رفته‌ای.

 

خطا نکن. زندگی را به مادی و معنوی تقسیم نکن. تکه پاره اش نکن. بادست خودتضاد ایجادنکن.زندگی را به تمامیت زندگی کن وبدنبال تعریفش نباش.تعریف کردن چیزی،محدودکردن آن است.زندگی

را محدود نکن، زندگی کن. آن یک کل

مقدس است.مادیت ومعنویت،برداشتهای

ذهنی تواَند. و جدالشان یک جنگ زرگری است. هیچ مادیتی نیست که خالی از معنویت باشد، همچنانکه هیچ معنویتی خالی ازمصادیق مادی نیست. واضح‌تر آن‌که ماده خود امری معنوی است و جز این نمی‌تواند باشد.

پس هرگاه توانستی در ماده، معنویت، و در معنویت، مصداق مادی‌اش را ببینی، تازه نگاهت درست شده است. کل نگر شده‌ای. واقع‌گرا گشته‌ای. و آنگاه است که صورت و معنا را تواَمان محترم داشته‌ای...

آیا این خبر مفید بود؟

اخبار مرتبط

ارسال نظر

 

گوناگون