{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

چهره فرهاد مجیدی نسبت به دوران جوانی اش تغییر زیادی کرده است. خیلی از فوتبالی‌ها با گذشته زمان چهره شان پیر و شکسته شده، ولی فرهاد مجیدی نسبت به دوران جوانی، بهتر و خوش تیپ‌تر شده است. او به خاطر شکستگی بینی حتی مجبور شد آن را به تیغ حراحان بسپارد. این هم تصویری از مجیدی بعد از جراحی بینی‌اش.

وقتی فرهاد مجیدی مجبور شد بینی‌اش را عمل کند +عکس

1415969_294

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها