{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

سهام عدالت

ارزش روز سهام عدالت اعلام شد.

مه شو : در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ٠.٧درصد افزایش یافت و ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٣ میلیون و ۴١٧هزار تومان، ٢۵ میلیون و ٢٧١هزار تومان و ١٢ میلیون و ۴٣٨هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ٨ میلیون و ۵٠هزار تومان رسیده است.

WhatsApp+Image+2021-11-10+at+14.49.27

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها