{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

حوادث رکنا: راننده آژانس به اتهام قتل یک زن مسافر محاکمه شد.

به گزارش رکنا، تجاوز راننده آژانس به دختر جوان در تهران رخ داد.در تجاوز راننده آژانس،دوست او هم همدستش شد.بعد از تجاوز راننده آژانس قربانی از او شکایت کرد.دادگاه تجاوز راننده آژانس تشکیل شد و به زودی حکم پرونده تجاوز راننده آژانس صادر می شود.

رسیدگی به پرونده تجاوز مرد جوان به یک دختر 24 ساله با شکایت دختر جوان به نام تینا در دستور کار قضایی قرار گرفت.

بعد از طرح شکایت شاکی،متهم شناسایی و دستگیر شد و رسیدگی به این پرونده در شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.به این ترتیب در جلسه محاکمه،شاکی و متهم در دادگاه حاضر شدند.

محاکمه راننده آژانس به اتهام تجاوز به دختر مسافر

در ابتدای این جلسه رسیدگی، تینا در حالی که به شدت گریه می کرد و حال روحی نامناسبی داشت، به طرح شکایت خود پرداخت و گفت:«مدتی قبل ساعت 9 شب بود که برای برگشت از خانه دوستم آژانس گرفتم.راننده بعد از اینکه کمی در مسیر پیش رفت تغییر مسیر داد و بی اعتنا به فریاد و التماس من، وارد یک کوچه خلوت شد.بعد من را پیاده کرد و دهانم را گرفت و به زور من را وارد یک خانه کرد.روی پشت بام آن خانه یک اتاقکی شبیه یک آلونک بود که من را به آنجا برد.بعد به من تجاوز کرد و برای اینکه صدای من در نیاید،من را به شدت کتک می زد و دستش را روی گلوی من فشار می داد تا حدی که چند بار احساس خفگی به من دست داد.همان موقع یکی از دوستانش هم وارد اتاق شد و او هم به من تجاوز کرد.هر قدر به آنها التماس می کردم بی فایده بود و ساعت 3 شب در حالی که چندین ساعت زیر مشت و لگد آنها بودم من را در خیابان رها کردند.»

تینا در ادامه گفت:«حال خیلی بدی داشتم و هنوز هم تاثیر منفی تجاوز روی روح و روان من هست.بعد از شکایت متوجه شدم که صاحب آژانس یکی از بستگان نزدیک راننده به نام مجید است.»

در حالی که با شکایت تینا هر دو متهم بازداشت شدند، مجید در دفاع از خود گفت:«اتهامم را قبول ندارم.مدتی بود با این خانم آشنا شده بودیم و ارتباط ما مطابق رضایت خودش بود.»

همدست مجید هم ضمن انکار اتهام خود گفت:«اتهامم را قبول ندارم و در جریان ارتباط مجید با این خانم نبودم و اصلا او را نمی شناسم.»

بنا بر این گزارش، قضات دادگاه بعد از شنیدن اظهارات متهمان و شاکی برای صدور رای وارد شور شدند.

 

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها