{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

جدول آخرین قیمت خودرو های وارداتی در بازار آماده شده است که در ادامه مشاهده می کنید.

جدول قیمت جدید خودروها

پس از افزایش قیمت ارز, قیمت خودرو های وارداتی نیز به شکل تصاعدی افزایش یافت.

با این افزایش قیمت, بازار دچار رکودی شدید شده است و همین رکود موجب کاهش قیمت ها شده است.

البته این کاهش قیمت ها خیلی چشمگیر نیست و اتومبیل هایی که شاید حدود 200 میلیون تومان گران شده اند حالا فقط 50 میلیون کاهش قیمت را تجربه می کنند.

 

قیمت خودرو های وارداتی در بازار

قیمت خودرو های وارداتی در بازار

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها