{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

آخرین عضو یک قبیله در جنگل آمازون همچنان طبق شیوه زندگی هم کیشان خود به دور از هرگونه تماس و ارتباط با دنیای مدرن در میان جنگل روزگار سپری می کند.

 آنچه می شود حدس زد این است که او بیش از نیمی از 55 سال عمر کنونی خود را به تنهایی در میان انبوه درختان آمازون سپری کرده است.

وی همچنان طبق شیوه زندگی هم کیشان خود به دور از هرگونه تماس و ارتباط با دنیای مدرن در میان جنگل روزگار سپری می کند. او هر روز با خطرها و شرایط دشوار زندگی در طبیعت دست و پنجه نرم می کند و از هر گونه تماس انسانی به دور است.

اعضای یک تیم مستند ساز در آن سال وی را در جنگل های آمازون مشاهده و تعقیب کردند و بدون اطلاع او از حرکات و رفتارهایش فیلم برداری کردند.

عکس/ آخرین عضو یک قبیله در جنگل آمازون

عکس/ آخرین عضو یک قبیله در جنگل آمازون

عکس/ آخرین عضو یک قبیله در جنگل آمازون

عکس/ آخرین عضو یک قبیله در جنگل آمازون

عکس/ آخرین عضو یک قبیله در جنگل آمازون

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها