{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

کشور 72 ملت و جایی که برای حیوانات بسیار ارزش قایل هستند به خصوص گاو که این حیوان را بسیار محترم می شمارند. در این کشور خرافات زیادی وجود دارد. یکی از آنها مربوط به ازدواج دو گاو برای طلب باران است. هندوهای ساکن روستای کالارای هند با برگزاری مراسم عروسی برای دو گاو نر و ماده، از خداوند طلب باران کردند.

ازدواج دو گاو + عکس

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها