{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

حواشی آغاز لیگ برتر ادامه دارد؛ «عصبانیت خداداد دفاع از حق سپید رود بود!» محمدرضا میرشاه ولد با این تیتر، کارتون امروز روزنامه خبر ورزشی را طراحی و منتشرکرد.

خداداد عزیزی با نانچیکو+عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها