{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت دلار در هرات که صبح امروز ۹۴۰۰ تومان بود، در ساعت ۱۰:۵۵ به ۹۱۰۰ تومان کاهش یافت و هم اکنون به 9040 تومان رسیده است.

دلار به کانال 8000 تومان سقوط می کند؟

قیمت دلار در هرات که صبح امروز ۹۴۰۰ تومان بود، در ساعت ۱۰:۵۵ به ۹۱۰۰ تومان کاهش یافت و هم اکنون به 9040 تومان رسیده است. کاهش قیمت دلار از صبح امروز در تهران و هرات، لحظه ای شده است. با ادامه این روند سقوط دلار به کانال 8000 تومان دور از ذهن نیست

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها