{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

شهر کوچکی در زندان پکن ساخته شد.این شهر برای آن ساخته شد تا زندانیانی که ۲۰ سال را در زندان می گذرانند بتوانند خیلی سریع خود را با زندگی در جامعه وفق بدهند.

راحت ترین زندان جهان/ عکس


در زندان، ایستگاه اتوبوس ، مترو ، بانک و سوپر مارکت و کافه اینترنتی وجود دارد. Liang Chiu کارمند زندان، گفت که ریاست زندان سعی می کند شهر مینیاتوری شبیه شهر اصلی باشد. « زندانیان پس از آزادی با مشکلات رفتاری روبرو می شوند. ما استفاده از کارت بانکی و موبایل و کامپیوتر را به آنها یاد می دهیم».

لیان چو متذکر شد که ریاست زندان امیدوار است که چنین برنامه ای بتواند باعث کاهش افرادی شود که پس از آزادی دوباره به کارهای جنایی رو می آورند.

news93983pic1-2015-2-25-11-42

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها