{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

عکاسی به نام عطیف سعید نزدیک بود برای گرفتن این عکس خود را به کشتن بدهد ، عکسی که تنها چند لحظه قبل از اینکه شیر قصد شکار او را کند ، گرفته شد .در سال 2012 ، او ماشین را تا نزدیکی شیر راند ، سپس روی زمین نشست و در خودرو را باز گذاشت همین موضوع تنها دلیل سالم ماندن او است!

عکاس شیر وحشی تا دم مرگ رفت! +عکس
بیشتر بخوانید
به گزارش پندار آنلاین:

-9223372036854775808_-214744

آیا این خبر مفید بود؟

اخبار مرتبط

ارسال نظر

 

گوناگون