{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

برای اولین بار ، جراحان در لهستان ، دست یک مرد مرده را به مرد دیگری که مادرزاد یک دست نداشت پیوند زدند و این عمل موفقیت آمیز بود!

برای اولین بار؛پیوند دست یک مرد به فردی دیگر+عکس
بیشتر بخوانید
به گزارش پندار آنلاین:

Negar_12032019_105140

آیا این خبر مفید بود؟

اخبار مرتبط

ارسال نظر

 

گوناگون