{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

پزشکان دانشکده پزشکی فویین در جنوب تایوان در منطقه پینگ تونگ به طرز عجیبی ۴ زنبور داخل چشم یک زن پیدا کردند که مشغول خوردن اشک‌های چشمش بودند.

کشف ۴ زنبور زنده داخل چشم یک زن! +عکس

پزشکان دانشکده پزشکی فویین در جنوب تایوان در منطقه پینگ تونگ به طرز عجیبی ۴ زنبور داخل چشم یک زن پیدا کردند که مشغول خوردن اشک‌های چشمش بودند.

به گفته پروفسور «هونگ چی-تینگ»، رئیس بخش چشم پزشکی بیمارستان، انگل‌هایی موجود روی پلک متورم خانم «هی» ۲۰ ساله وجود داشتند، منبع تغذیه زنبور‌ها شده بود.

1077312_176

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها