{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

اولین ربات تاریخ "کبوتر چوبی” بود که نزدیک۲۴۰۰سال پیش در یونان باستان ساخته شد، این وسیله چوبی شکلی شبیه پرنده داشته و توانایی بال زدن و پرواز تا فاصله۲۰۰متر را داشت.

اولین ربات تاریخ+عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها