{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مقایسه میانگین اندازه یک شهاب سنگ با یکی از بزرگترین شهرهای جهان که هر شب ممکن است دهها بار از کنار زمین عبور کنند

مقایسه اندازه یک شهاب سنگ با لس آنجلس/عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها