{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

«حلیمه یعقوب» رئیس جمهور سنگاپور ، در زمان او درآمد سنگاپور به ۲تریلیون دلار افزایش یافت. درآمد هر شهروند سنگاپوری در سال به ۸۵هزار دلار افزایش یافت. گذرنامه سنگاپور ارزشمندترین گذرنامه در جهان شد. بیکاری را به ۱درصد رساند. فساد در سنگاپور را به صفر رساند. تمام مالیات ها را از محصولات سنگاپور حذف کرد، سنگاپور را به امن ترین کشور جهان تبدیل کرد!

رئیس جمهور در حال پاک کردن گوشت+عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها