{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

هر کسی در زندگی خود درگیر دعوا و مناقشه می شود. بعضی از این ماجراها در محل کار و بعضی دیگر حتی در محل زندگی و خانه رخ می دهد. در این مطلب جملاتی را آورده ایم که می توانید استفاده کنید و از هر دعوایی به بهترین راه ممکن بیرون بیایید.


10جمله هوشمندانه که هر دعوایی را پایان می دهد

هر کسی در زندگی خود درگیر دعوا و مناقشه می شود. بعضی از این ماجراها در محل کار و بعضی دیگر حتی در محل زندگی و خانه رخ می دهد. در این مطلب جملاتی را آورده ایم که می توانید استفاده کنید و از هر دعوایی به بهترین راه ممکن بیرون بیایید.

«بگذار یک استراحت بکنیم و به این موضوع فکر کنیم و بعدش تصمیم بگیریم.»

بعضی اوقات برای جلوگیری از تهمت زدن و تقصیر را گردن یک دیگر انداختن بهتر است که گزینه توقف را بزنید.

«من متوجه هستم که چرا آشفته هستی…»

اگر همسرتان یا شخص مقابل به صورت احساسی حرف می زند و بحث نمی کند، طرف او را بگیرید.

«بگذار روی این مشکل با همدیگر کار کنیم.»

این جمله می تواند رابطه شما را حفظ کند اگر که شما گوش دهید و نظر کس دیگر را قبول کنید.

« خیلی زیبا می شوی وقتی عصبانی هستی.»

یک تعریف حتی در زمان دعوا هم کار خودش را می کند. بعد از تعریف کردن بدنتان هورمون شادی را ترشح می کند و در نتیجه طرف مقابل هم لبخند می زند.

 

«ما نباید دعوا کنیم.»

یک جمله ساده ولی موثر. اگر احساس می کنید که دعوا زیادی طولانی شده، بهترین کار ممکن توقف است.

«من درک می کنم.»

معمولا در یک مناقشه هیچ یک از دو طرف قصد گوش دادن به یک دیگر را ندارند بنابراین یکی از شما باید این جمله را بگوید تا دعوا را متوقف سازد.

«بیا از یک منظر دیگر به این قضیه نگاه کنیم.»

داشتن این مهارت برای نگاه کردن به موضوع از زاویه دیگر چیزی است که از نشانه های یک فرد بالغ است.

«به من کمک کن که متوجه منظورت بشم/ لطفا توضیح بده که منظورت چیه.»

زمانی که دو نفر در حال دعوا هستند، سخت است که به وضوح فکر کرد. یک لحظه صبر کنید تا طرف مقابل منظور خودش را توضیح دهد.

«چه کار می توانم بکنم که وضعیت را تغییر دهم؟»

اگر آماده کنار آمدن با طرف مقابل دارید، این جمله از یک دعوای بزرگ تر جلوگیری می کند.

«بله، حق با تو است.»

سعی کنید که با طرف مقابل به یک توافق برسید. وقتی این جمله را می گویید و مردم می فهمند که حرفشان شنیده شده است، احتمال این که در ادامه منطقی تر حرف بزنند زیادتر است.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها