{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

شراره رخام با انتشار این عکس نوشت: ناصر الخرافی تریلیاردر کویتی درگذشت، و این عکسها گوشه ای از ثروت افسانه ای اوست، به قول پدر خدابیامرزم: گر پادشهی و گر گدای بازار زین مهلکه بیرون ببرندت ناچار, کاش درس عبرت بگیزند آنانی که برای افزودن ثروت، دست به هر کاری میزنند.

درس عبرتی که شراره رخام از تریلیاردر کویتی آموخت/عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها