{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

علی فروتن با انتشار این عکس نوشت: دست بر دعا برداریم شاید امشب مستجاب شود دعاهایمان. شاید امشب خدا به مهر بنگرد بر دستهای خالی و چشم های نگران . شاید امشب آسان بگیرد و حکم دهد که جهان به عشق منور شود و مهربانی دو چندان شود . شاید امشب دور کند از وجود همه طمع و بخل و کین را. شاید امشب پایان تمام جنگ ها باشد و طلوع صلح جهانی...


عمو فیتیله ای در حال دعا در کنار ضریح +عکس

134008_695.png

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها