{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت: وقتی همه ی پستام پاک شده،راستش یه مدتی دلم خاطره بازی میخواد، عکسای توی آلبومم. پ.ن.ای کاش میشد آدمی وطنش را همچون بنفشه ها باخود ببرد هرکجا که خواست.

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها