{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نفیسه روشن با انتشار این عکس از نوشت:«زندگی زیباتر میشود به شرطی که به اندازه تمام برگ های پاییز برای یکدیگر آرزوی خوب داشته باشیم ❤

زندگی زیبا از نظر نفیسه روشن+عکس

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها