{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

از گریم بازیگران «پایتخت 6» رونمایی شد. این سریال از دیروز در منطقه شیرگاه مازندران کلید خورده است.

گریم نقی،هما، بهتاش و رحمت در پایتخت 6+عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها