{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت: خدایا!در این غروب دلگیر،دعا میکنم. مارو شرمنده ی کودکانمون نکن!خدایا!نخواه فقر،نا امنی،نا آگاهی هدیه ی ما به فرزندانمون باشه،خود من میون بمباران به دنیا اومدم ،خیلی چیزها دیدم و یاد گرفتم وجوانی من داره تمام میشه برای خودم چیزی نمیخوام، اما نکنه‌ روزی فرزندان‌ ما از ما شاکی باشند.ما بد یاخوب فرزندان این سرزمینیم

دونفره خاص آزاده نامداری در طبیعت+عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها