{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

پریناز ایزدیار با انتشار این عکس نوشت: عکس ها متعلق به امروز نیست... اولین برف امسال که بارید هنوز یکم خوشحال بودیم و بی خبر از روزهای شوم آینده به امید آینده ای روشن و روزهای شیرین

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها