{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|
بادبادک بازی گوینده خبر کنار دریا+عکس
بیشتر بخوانید

رضا حسین زاده با انتشار این عکس نوشت: زمانی در خواهی یافت که هیچ چیز در این جهان ارزشِ توقف ندارد، دیگر بابتِ رفتار و حرف های دیگران و خواسته های سلیقه ای شان، ذهن و آرامش خودت را درگیر نخواهی کرد.
دیگر برای خوشایندِ آدم ها خودت را تغییر نخواهی داد و روی دیوانگی ها و غم ها و هیجان های خودت سرپوش نخواهی گذاشت
هیچکس، همیشه ی خدا قوی نیست و سرخوشانه نمی خندد، کسی که گاهی دیوانه می شود، گاهی کم می آورد. گاهی به هم میریزد و گاهی از شدت هیجان و خوشحالی، با بال های نداشته اش، پرواز میکند و زمانی که می خندد ؛ از عمق دلش می خندد
ما نیاز داریم بی هیچ کم و کاستی خودمان باشیم به آدم ها خود واقعیمان را نشان بدهیم و ببینیم چند نفر در این دنیا ، خودِ واقعیِ ما را دوست خواهند داشت؟
بی تفاوت گشته ام دیگر وَ حالم بهتر است
چند روزی هست، اوضاعم سر و سامان تراست
راه، بسیار است در رفع و رجوعِ غم ولی
بی خیالی از تمامِ راه ها، آسان تر است
#بیخیال

آیا این خبر مفید بود؟
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

اخبار مرتبط

ارسال نظر

 

گوناگون