{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تصویری کمتر دیده‌شده از دیدار احمدی‌نژاد با امام خمینی (ره) در بهمن ۵۷ و خاطره‌ای از او را در آن دوران می‌بینید و می‌خوانید.


تصویر کمتر دیده‌شده از دیدار احمدی‌نژاد با امام (ره)

محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری‌اش در حاشیه حضور در مرقد امام خمینی (ره) از سال ۵۷ خاطره‌ای برای خبرنگار مهر تعریف کرده و گفته بود: در آستانه یکی از انتخابات‌ها سه نفر به عنوان نماینده دانشجویان خدمت امام مشرف شدیم تا از رهنمود‌های ایشان مطلع شویم و آن‌ها را به دانشجویان منتقل کنیم، وقتی خدمت امام خمینی (ره) رسیدیم، محو تماشای چهره نورانی ایشان شدیم و مطالب خودمان را فراموش کردیم.

احمدی‌نژاد گفت: بعد از دیدار با امام و در راه بازگشت به جمع دانشجویان تازه متوجه شدیم که مطالب خود را بیان نکردیم و نمی‌دانستیم چه جوابی به دانشجویان بدهیم.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها