{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در نشست خبری فیلم «خروج» کامبیز دیرباز پیراهنی پوشیده بود که تصویر بهروز وثوقی روی آن به چشم می‌خورد.

عکس روی پیراهن کامبیز دیرباز سوژه شد!

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها