{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

فاطمه عبادی فینالیست برنامه عصر جدید با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی‌اش نوشت: تقدیم به رویا. قهرمانی که قهرمانانه زندگی رو زندگی کرد..

 اثر غمگین فینالیست عصر جدید + عکس

فاطمه عبادی فینالیست برنامه عصر جدید با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی‌اش نوشت:

«تقدیم به رویا.

قهرمانی که قهرمانانه زندگی رو زندگی کرد..

اخبار چهره ها - معجزه‌ای بنام رویا... این اسم قرار بود اسم داستان زندگیت باشه. داستانی که قرار بود قهرمانانه منتشرش کنی... به بقیه امید رو یاد بدی، چون تو میتونستی واقعا یک معلم باشی. چون لحظه لحظه‌ی زندگیت با وجود تمام رنج‌های جسمیت، پر از انگیزه وزیبایی بود. هر کس کنار تو مینشست اگه خودت نمیگفتی محال بود باور کنه که توبیماری.. انقدر که پر امید و زیبا زندگی رو، زندگی میکردی. از فیگور ناامیدی و درموندگی بیزار بودی وحتی اطرافیان رو مجبور میکردی شاد زندگی کنن. هنوز جمله‌های قشنگی که میگفتی توذهنمون هست... باور کردنش سخته که تا لحظه‌ی آخر قبل از بیهوشی به عزیزانت دوستت دارم میگفتی. رویا جانم چقدر قشنگ زندگی کردی...

خیلی از ما با کوچکترین مشکل کلی به زمین وزمان غر میزنیم، اما تویکبار هم از وضعیتی که داشتی گلگی نکردی. از بس صبور و قوی بودی..

تو قوی بودن رو بمعنای واقعی معنا کردی.. به خدا میسپارمت رویای قشنگم. به خدا میسپارمت دختر قهرمان...

رویای عزیزمون حدود ۹ ساله که با بیماری سرطان خون میجنگه و قبلتر به مدت ۵۹ روز توکما رفته. تو شرایطی که لوله به ریه اش وصل بود علائم حیاتیش رو بکل از دست میده و همه فکر میکنن فوت شده، ولی تقدیر این بود که به دنیا و زندگی برگرده... بعد از اون اتفاق شرایط عادی میشه واین اواخر دوباره بیماری شروع به پیشرفت میکنه و...»

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها