{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رضا ایرانمنش به علت مشکلات ریوی و کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان بستری شد.

 رضا ایرانمنش در بیمارستان +عکس

رضا ایرانمنش بازیگر مطرح کشورمان به علت مشکلات ریوی و داخلی در بیمارستان بستری شد.به گفته پزشک معالج رضا ایرانمنش حال او در حال حاضر مساعد است و در زمان بستری با کاهش سطح هوشیاری و مشکلات ریوی و داخلی در بیمارستان بستری شدند. با روند بهودی این هنرمند تا 2 روزه آینده از بخش Icu مرخص می شود.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها