{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

شراره رخام : #روز_دختر همان روز انسان است ، همان روز من ، روز شما ، روز پدر ، روز مادر ، روز پسر ؛ ….. کاش خیلی زود یادمون بیاد که #بنی_آدم_اعضای_یک_پیکرند و یادمون بیاد یه روزایی بود که آدمها همدیگه را بیشتر دوست داشتن ، پدر عزیز کشورم ، مادر عزیز کشورم؛ هموطنان عزیزم ؛ روز انسان مبارکمون باشه

شراره رخام و چشمان زیبایش در روز دختر +عکس

شراره رخام : #روز_دختر همان روز انسان است ، همان روز من ، روز شما ، روز پدر ، روز مادر ، روز پسر ؛ ….. کاش خیلی زود یادمون بیاد که #بنی_آدم_اعضای_یک_پیکرند و یادمون بیاد یه روزایی بود که آدمها همدیگه را بیشتر دوست داشتن ، پدر عزیز کشورم ، مادر عزیز کشورم؛ هموطنان عزیزم ؛ روز انسان مبارکمون باشه

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها