{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در روز‌های کرونایی، عده اندکی از وکلا فرصت را غنیمت شمردند و با تبلیغ تسریع طلاق توافقی، تلاش کردند بازار خود را سکه کنند.

ماجرای تبلیغ تسریع در طلاق توافقی

در روز‌های کرونایی، عده اندکی از وکلا فرصت را غنیمت شمردند و با تبلیغ تسریع طلاق توافقی، تلاش کردند بازار خود را سکه کنند.

رئوف، دادستان انتظامی کانون وکلا در این باره می گوید:

در مدتی که کرونا شیوع پیدا کرد مشکلاتی را برای دادگاه‌های خانواده و مراکز مشاوره بهزیستی به وجود آورد که از آن جمله می‌توان به موضوع طلاق زوجین اشاره کرد، چرا که هم فعالیت مراکز مشاوره بهزیستی و هم دادگاه‌ها تعطیل شد و زمان‌های رسیدگی به دعاوی طلاق توافقی به تعویق افتاد.

تحت فشار قرار گرفتن وکلا و عجله داشتن این زوجین برای تسریع در امر طلاقشان باعث ترغیب برخی از وکلا شد که برای تسهیل این کار، اقدام دور زدن مشاوره‌های بهزیستی کنند.

عده انگشت شماری از وکلای مذکور از این فرصت سوء استفاده کرده و اقدام به تبلیغ تسریع در امر طلاق با حذف مشاوره بهزیستی کردند که این کار نقض قانون است.

مرکز وکلا هم بلافاصله پس از مشاهده این تبلیغات اعلام کرد که این کار تخلف است.


 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها