{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بازی نهنگ ۱۰ متری با ماهیگیران در دریای کورتز بیرون از سواحل سن خوزه دل کابو در مکزیک/ نهنگ بیش از ۴۵ دقیقه با قایقشان بازی کرد و سه مرد شوکه بودند.


نهنگ ۱۰ متری بازیگوش ماهیگیران را شوکه کرد+عکس

بازی نهنگ ۱۰ متری با ماهیگیران در دریای کورتز بیرون از سواحل سن خوزه دل کابو در مکزیک/ نهنگ بیش از ۴۵ دقیقه با قایقشان بازی کرد و سه مرد شوکه بودند.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها