{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

اعتمادآنلاین در مطلبی به ارزش دلار در ابتدای دوره قاجار پرداخت.در این مطلب آمده است: حدود ۱۷۰ سال پیش، زمان محمد شاه قاجار یک تومان برابر با ۲ دلار و ۵۰ سنت بود. (سفرنامه جاستین پرکینز آمریکایی، چاپ ۱۸۴۳)


یک دلار در اواسط دوره قاجار چند تومان بود؟+سند

اعتمادآنلاین در مطلبی به ارزش دلار در ابتدای دوره قاجار پرداخت.در این مطلب آمده است: حدود ۱۷۰ سال پیش، زمان محمد شاه قاجار یک تومان برابر با ۲ دلار و ۵۰ سنت بود. (سفرنامه جاستین پرکینز آمریکایی، چاپ ۱۸۴۳)

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها