{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

با وجود اعلام خبر توقف تولید پراید، همچنان ۶۰ درصد از سرقت‌های خودرو مربوط به این خودروی داخلی است. این موضوع سوژه انتشار کارتونی از فیروزه مظفری شد.

این هم از پراید ضدسرقت+عکس

با وجود اعلام خبر توقف تولید پراید، همچنان ۶۰ درصد از سرقت‌های خودرو مربوط به این خودروی داخلی(پراید) است. این موضوع پراید سوژه انتشار کارتونی از فیروزه مظفری شد.

این هم از پراید ضدسرقت+عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها