{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

این ماسک در آمریکا تولید شده و قابلیت ضدبخار دارد طوریکه بخار و رطوبت زیر قسمتهای شفاف آن جمع نمی‌شود.

ماسکی که لبخند شما را نمی پوشاند!+عکس

ماسک شیشه ای؛ماسکی که لبخند شما را نمی پوشاند!/این ماسک در آمریکا تولید شده و قابلیت ضدبخار دارد طوریکه بخار و رطوبت زیر قسمتهای شفاف این ماسک جمع نمی‌شود.

1382712_389

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها