{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بهاره رهنما با انتشار این عکس نوشت:
سوال هایی بسیار جذاب به نقل از صفحه دکتر شیری عزیز،که تجربه جواب دادنش رو بهمه شماها توصیه میکنم،جون واقعا خالی از تلنگر نیست!
‎الف/اگر زمان عقب برمیگشت ، کدام کارها را باز انجام میدادى؟
‎ب/کدام کارها را انجام نمیدادى؟
‎ج:کدام کارها را جور دیگر انجام میدادى؟
و حالا جواب های من:
الف:
۱/باز هم حتما مادر میشدم و قطعا بیش از یکبار!
۲/باز هم به دانشکده ادبیات میرفتم!
۳/باز هم بازیگر میشدم!
۴/باز هم نویسنده میشدم!
۵/باز هم عاشق میشدم!
۶/باز هم تیاتر را بعنوان اصلی ترین کار و عشقم انتخاب میکردم
۷/باز هم برای مقطع فوق لیسانس و دکترا هنر را برمیگزیدم.
۸/باز هم بهمین سادگی بهمه اعتماد میکردم و باقیش را بخدا میسپزدم!
۹/همین طور شفاف زندگی میکردم!
۱۰/تدریس و استاد دانشگاه بودن از بچگی برای من یک کار بی نظیر و فوق العاذه بود و خوشحالم که تجربه اش کردم و باز هم همین کار را با همه مشغله ام انجام میدادم!
۱۱/باز هم در عرصه حقوق کودکان و زنان سرزمینم فعال و پر دغدغه بودم!

ب:
۱/پریا رو مهد کودک نمیفرستادم!
۲/زبان فرانسه رو با همه سختیش رها نمیکردم!
۳/برای خیلی چیزها اشک های گرانبهام رو هدر نمیدادم!
۴/اجازه نمیدادم کسی براحتی به قلب و روحم صدمه بزنه!
۵/خودم رو بیشتر از بقیه جز دخترم دوست داشتم!
۶/در رابطه ای که خوشحال نبودم بخاطر هیچ محافظه کاری یا ترسی نمیموندم!
۷/آنقدر از پدر مادرم متوقع نبودم و بیشتر درکشان میکردم!
۸/برای نمازهای سال های جوانی تنبلی نمیکردم !
۹/دقیقا عین دکتر شیری من هم به آدم های علاف و بیکار و نوجوان ابدی امکان حضور در زندگیم نمیدادم،اگرچه برای منم تعدادشون جدا اندک بوده!

ج/
۱/بعد دیپلمم حرف پدرم را گوش میکردم ‌و بجای کنکور دادن در ایران حتما چند سال برای ادامه تحصیل(و نه برای مهاجرت) به خارج از کشور می رفتم!
۲/بجای سال های سخت دانشکده حقوق در خانه میماندم ‌ و از کودکی پریا لذت بیشتری میبردم!!
۳/حتما وقت میگذاشتم و پیانو یاد میگرفتم!

 

AndroidOnlineNewsImage (1)
۴/بعد از سی سالگی ازدواج میکردم! و حتما امیر خسرو عباسی رو زودتر پیدا میکردم

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها