{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یک کاربر فضای مجازی در توئیتر نوشت: بازهم نژاد پرستی غرب. اینبار با تست واکسن‌های تایید نشده کرونا بر روی سیاهپوستان آفریقایی حتی در زمینه بهداشت و سلامت جهانی هم نگاه نژاد پرستانه غرب به چشم می‌خورد.

واکسن‌ تایید نشده کرونا را روی چه کسانی تست می‌کنند؟ +عکس

یک کاربر فضای مجازی در توئیتر نوشت: بازهم نژاد پرستی غرب. اینبار با تست واکسن‌های تایید نشده کرونا بر روی سیاهپوستان آفریقایی حتی در زمینه بهداشت و سلامت جهانی هم نگاه نژاد پرستانه غرب به چشم می‌خورد.

واکسن‌ تایید نشده کرونا را روی چه کسانی تست می‌کنند؟ +عکس

واکسن‌ تایید نشده کرونا را روی چه کسانی تست می‌کنند؟ +عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها