{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|
 جملات امیدوار کننده در صفحه گوینده خبر + عکس

علیرضا عسکریان با انتشار این تصویر از خود نوشت:«حتی زمانی که آسمان به شدت ابریست

خورشید گم نشده است

خورشید هنوز آنجاست

آن سوی ابر ها

بیا زندگی کنیم! خورشید روزی دو بار #طلوع نمیکند، ما هم دو بار به دنیا نمی آییم. هر چه زودتر به آنچه از زندگی ات باقی مانده بچسب...

آنتوان چخوف»

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها