{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|
تیپ خارجی نفیسه روشن با چهره ای تغییر یافته+عکس

نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت: یادتان نرود اتفاق های خوب فقط یکبار برایتان می افتند ...!
یکبار عاشق می شوید،
یکبار می توانید یک نفر را از ته دل ببوسید،
یکبار با یک صدای دلتان می لرزد،
یا یک آهنگ است که شما را از خودتان می گیرد ...
یادتان باشد،
از آن لحظه نهایت لذت را ببرید ...
تکرار اتفاق های خوب زمان زیادی می برد.
شاید هم تکرار نشوند...!
باور نمی کنید...؟!
کمی به دور و برتان نگاه کنید
میبینید، دیگر نیست...

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها