{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

ایوانکا ترامپ به خاطر زدن ماسک مورد حمله طرفداران پدرش قرار گرفت.بنا به گزارش رسانه های خارجی ،طرفداران ترامپ زدن ماسک توسط ایوانکا و دعوت از مردم برای زدن ماسک را احمقانه و مسخره توصیف کرده و او را مورد حمله و فحاشی قرار دادند.رسانه دیلی میل تصویر این حمله را به ایوانکا نشان داده است.

ماجرای حمله به دختر ترامپ+ عکس

ایوانکا ترامپ به خاطر زدن ماسک مورد حمله طرفداران پدرش قرار گرفت.بنا به گزارش رسانه های خارجی ،طرفداران ترامپ زدن ماسک توسط ایوانکا و دعوت از مردم برای زدن ماسک را احمقانه و مسخره توصیف کرده و او را مورد حمله و فحاشی قرار دادند.رسانه دیلی میل تصویر این حمله را به ایوانکا نشان داده است.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها