{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

شیرین ترین ماده جهان عصاره میوه ای به نام monk که ۳۰۰ برابر شیرین تر از قند میباشد، نکته جالب در مورد این میوه آن است که شباهت فوق العاده ای به گردو دارد.

شیرین ترین ماده جهان؛میوه ای شبیه به گردو+عکس

1390288_897

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر