{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

فرهاد مجیدی برعکس خیلی از چهره‌های فوتبال با گذر زمان، خوش تیپ‌تر شده است.

تغییر محسوس فرهاد مجیدی در عرض ۲۰ سال+عکس

فرهاد مجیدی یکی از آن ستاره‌هایی است که با گذشته زمان نه تنها خوش‌تیپ‌تر بلکه چهره‌اش هم بهتر شده است. در واقع گذر زمان هر چقدر فوتبالی‌ها را تغییر داده و آن‌ها را نسبت به دوران جوانی کم فروغتر کرده است، ولی این قاعده شامل فرهاد مجیدی نبوده است. این دو تصویر در کنار هم گویای همه چیز است. تصویر سمت راست مربوط به فرهاد مجیدی در اواخر دهه ۷۰ است و عکس سمت راست مربوط به همین سال ها.

1391772_308

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها