{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

شهاب حسینی در سال ۱۳۷۴ وقتی ۲۲ ساله بود با پریچهر قنبری از همکاران خود در تئاتر، ازدواج کرد، محمد امین، اولین فرزندشان، سال ۱۳۸۲ متولد شد. سال ۱۳۹۰ هم دومین پسرشان، امیر علی، به دنیا آمد.

ظاهر تغییریافته شهاب حسینی و پسر بزرگش+عکس
شهاب حسینی در سال ۱۳۷۴ وقتی ۲۲ ساله بود با پریچهر قنبری از همکاران خود در تئاتر، ازدواج کرد، محمد امین، اولین فرزندشان، سال ۱۳۸۲ متولد شد. سال ۱۳۹۰ هم دومین پسرشان، امیر علی، به دنیا آمد.
 

149268_854

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها