{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

آفرین بر ما که با کمک کردن به کرونا داریم کادر درمان رو شکست می‌دیم

عکسی غم انگیز و  تامل برانگیز از کادر درمان در روزهای کرونایی

1397235_882

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها