{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|
رژه رفتن خا‌نم باز‌یگر میان عشق و رنج + عکس

شیوا طاهری با انتشار این عکس نوشت: فرستاده شده ام تا بجنگم؛
برای هرچیزی که ارزش اش را داشته باشد:
حقیقت، زیبایی، محبت، آرامش و عشق.
برای رژه رفتن میان عشق و رنج، با قلبی گشوده و چشم‌هایی بینا،
برای ایستادن درون خرابی ها، و باور اینکه
قدرت من، نور من، حقیقت منو عشق من،
قوی تر از تاریکی ست.
گلنن دویل‌ملتن

 

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها