{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

الهام پاوه‌نژاد با انتشار این عکس نوشت: این روزها وقتی مجبور میشم برای کار درمانی به پزشک مراجعه کنم، خجالت می‌کشم! وقتی می‌بینم کادر درمان مجبورند چه شرایط سختی را تحمل کنند از خودم عصبانی میشم که چرا بیشتر مواظب سلامتم نبودم!


سلفی الهام پاوه‌نژاد با کادر درمان در روزهای کرونایی

الهام پاوه‌نژاد با انتشار این عکس نوشت: این روزها وقتی مجبور میشم برای کار درمانی به پزشک مراجعه کنم، خجالت می‌کشم! وقتی می‌بینم کادر درمان مجبورند چه شرایط سختی را تحمل کنند از خودم عصبانی میشم که چرا بیشتر مواظب سلامتم نبودم!

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها