{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در این تصاویری ببرهای سیبری به دنبال یک پرنده کوچک و ناتوان هستند. هر یک از این شکارچیان تلاش می کند تا زودتر به این پرنده برسد.


تعقیب و گریز پرنده توسط گله ببرها+عکس
بیشتر بخوانید

2868320

آیا این خبر مفید بود؟
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

گوناگون