{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|
شکرگزاری آنا نعمتی + عکس

آناهیتا نعمتی با انتشار این عکس نوشت:

زمان ، مکان ، حال ، کجا ایستاده ایم ، به کجا میرویم ، چه می خواهیم ، کی هستیم ، موجودی که برای هیچ با هیچ دست به گریبان است . پروردگار ،کایٔنات ، یونیورس ، چه میدانیم از قوانین به حق و پایدارت ، ما را ببخش که نادانسته چنین کرده ایم با خود و با بهشت زیر پایمان ، ندانستیم و خود را به دست فراموشی سپرده بودیم ، سپاسگزاریم از این همه نعمت و برکت ، از این بهشت زیبا که نسل ها باید حفظ شود و مراقبت شود ، ما امانت داریم ، می کوشیم ، محافظت میکنیم ، بله ، من ، شما ، ما ، می کوشیم برای پایداری عشق و احسان و نیکی و خیر .امید داریم که در نا کجا اباد صدای شادی و عشق مسافران زمینت در هستی بپیچد . طبیعت درمانگر است در حفظ و نگهداریش میکوشیم.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها